Đề thi thử đánh giá năng lực HCM - phần Toán, tư duy logic, phân tích số liệu (đề 1)

Cập nhật lúc: 15:28 04-10-2023 Mục tin: Đề thi đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM


Đề thi thử đánh giá năng lực ĐHQG-HCM phần 2 - Toán học, tư duy logic, phân tích số liệu (đề số 1) được biên soạn bởi Tuyensinh247, nội dung được cập nhật dưới đây.

NỘI DUNG BÀI THI

BIÊN SOẠN: BAN CHUYÊN MÔN TUYENSINH247.COM


PHẦN 2. TOÁN HỌC – TƯ DUY LOGIC – PHÂN TÍCH SỐ LIỆU

Câu 41. Anh Lâm vào cửa hàng xe máy mua một chiếc wave với giá 18 triệu đồng đã bao gồm 5% thuế. Ngoài ra, thời gian mà anh Lâm mua chiếc wave này thì xe đã được giảm 35% theo chương trình giảm giá của hãng. Hỏi giá ban đầu của chiếc xe là bao nhiêu?

A. 26373626 đồng.

B. 26307692 đồng.

C. 48857142 đồng.

D. 48979591 đồng.

Câu 42. Bốn người nông dân cùng cày cuốc một mảnh đất có diện tích 100 ha. Người thứ nhất cày phần đất rộng gấp đôi phần đất mà người thứ ba cày được. Người thứ hai cày được phần đất bằng của cả hai người thứ ba và thứ tư cày được. Phần đất mà người thứ hai cày được bằng trung bình cộng của phần đất mà người thứ nhất và người thứ ba cày được. Hỏi người thứ tư cày được phần đất có diện tích là bao nhiêu?

A. 30 ha.

B. 20 ha.

C. 10 ha.

D. 40 ha.

Câu 43. Trong mặt phẳng có 30 điểm, trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Có bao nhiêu vectơ khác vectơ - không mà điểm đầu và điểm cuối được lấy từ 30 điểm trên?

A. 870.

B. 435.

C. \({30^2}.\)

D. \({2^{30}}.\)

Câu 44. Cho đa giác có 12 đỉnh. Chọn ngẫu nhiên 3 đỉnh của đa giác đó. Số tam giác không có cạnh nào là cạnh của đa giác đã cho bằng

A. 100.

B. 108.

C. 112.

D. 122.

Câu 45. Gọi Y là tập hợp các số tự nhiên gồm 9 chữ số đôi một khác nhau. Chọn ngẫu nhiên một số từ Y, tính xác suất để chọn được một số có mặt bốn chữ số lẻ và chữ số 0 luôn đứng giữa hai chữ số lẻ.

A. \(\dfrac{5}{{54}}\).

B. \(\dfrac{1}{{7776}}\).

C. \(\dfrac{{45}}{{54}}\).

D. \(\dfrac{{49}}{{54}}\).

Câu 46. Trong phòng làm việc có hai máy tính hoạt động độc lập với nhau, khả năng hoạt động tốt trong ngày của hai máy tính tương ứng là 75% và 85%. Tính xác suất để có đúng một máy hoạt động không tốt trong ngày

A. 0,325.

B. 0,375.

C. 0,625.

D. 0,315.

Câu 47. Hàm số \(y = f\left( x \right) = \sqrt[3]{{{x^2}}}\left( {x - 5} \right)\) đạt cực đại tại điểm?

A. \(x = 0\).

B. \(x = 2\).

C. \(x = {\rm{ \;}} - 3\sqrt[3]{4}\).

D. \(x = 1\).

Câu 48. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số \(m\) nhỏ hơn 10 để hàm số \(y = \left| {3{x^4} - 4{x^3} - 12{x^2} + m} \right|\) nghịch biến trên khoảng \(( - \infty ; - 1)\) ?

A. \(4\).

B. \(6\).

C. \(3\).

D. \(5\).

Câu 49. Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D', \(AB = 2BC = 2a\). \(O\) là giao điểm của AC và BD. Mặt phẳng \(\left( {OB'C'} \right)\) tạo với đáy một góc bằng 60 độ. Tính thể tích hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D'.

A. \(2{a^3}\sqrt 3 \).

B. \(2{a^3}\).

C. \({a^3}\sqrt 3 \).

D. \({a^3}\).

Câu 50. Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình bình hành. Trên các cạnh SA,SB,SC,SD lần lượt lấy các điểm M,N,P,Q sao cho M,N,P,Q tạo thành một mặt phẳng. Biết rằng thể tích khối chóp S.ABCD bằng \(V\), \(\dfrac{{SM}}{{SA}} = \dfrac{{2SN}}{{SB}} = \dfrac{2}{3}\) và \(\dfrac{{SP}}{{SC}} = \dfrac{4}{7}\). Tính thể tích khối chóp S.MNPQ theo \(V\).

A. \(\dfrac{{52}}{{63}}V\).

B. \(\dfrac{8}{7}V\).

C. \(\dfrac{8}{{17}}V\).

D. \(\dfrac{8}{{27}}V\).

Câu 51. Trong một cuộc đua điền kinh, bảy vận động viên gồm A, B, C, D, X, Y và Z đứng thành một hàng ngang ở vạch xuất phát. Biết rằng: A đứng kề phải Z, Z đứng ở vị trí thứ tư bên phải của C, D đứng giữa B và Y, C đứng ở vị trí thứ ba bên trái của B. Nếu có ba vận động viên đứng bên phải B thì đó là những vận động viên nào?

A. C, D và Y.

B. A, Y và Z.

C. A, D và Z.

D. A, X và Z.

Câu 52. Một tổ có 8 sinh viên gồm 4 nam: Nam, Vũ, Hải, Long và 4 bạn nữ: Bích, Vân, Quỳnh, Hương được chia thành 4 cặp làm bài tập thực hành. Biết nam không thể cùng cặp với nhau, nữ không thể cùng cặp với nhau, Vũ cùng làm với Vân, Hải không cùng nhóm với Bích, Hương không cùng nhóm với Nam và Hải. Hỏi Nam cùng làm với ai?

A. Vân.

B. Quỳnh.

C. Bích.

D. Hương.

Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 53 đến 56:

Ở một dãy phố có chính xác năm cửa hàng sách, có tên viết tắt là M, N, P, Q và O. Mỗi cửa hàng trong số năm cửa hàng bán ít nhất một trong bốn loại sách riêng biệt: sách giáo khoa, sách tham khảo, sách kinh doanh và sách kĩ năng sống. Không có cửa hàng nào không bán bất kỳ loại sách nào khác. Do điều kiện và sở thích của mỗi chủ cửa hàng nên 5 cửa hàng bán các loại sách theo các ý sau:

(1) Hai trong số năm cửa hàng bán sách tham khảo.

(2) N chỉ bán sách kinh doanh và sách kĩ năng sống.

(3) M bán nhiều loại sách hơn N.

(4) Q bán nhiều loại sách hơn bất kỳ cửa hàng nào khác ở phố đó.

(5) Sách tham khảo là một trong những loại sách M bán.

(6) P không bán bất kỳ loại sách nào mà O bán.

Câu 53. Đáp án nào sau đây có thể đúng?

A. M bán sách giáo khoa và kĩ năng sống nhưng không bán sách tham khảo và kinh doanh.

B. N bán sách tham khảo nhưng không bán sách kinh doanh hay kĩ năng sống.

C. P bán sách giáo khoa, kĩ năng sống và kinh doanh, nhưng không phải sách tham khảo.

D. O bán sách giáo khoa và kinh doanh, nhưng không bán sách kĩ năng sống cũng nhưsách tham khảo.

Câu 54. Đáp án nào sau đây có thể đúng?

A. M, P và O đều bán sách giáo khoa.

B. M, Q và O đều bán sách tham khảo.

C. Trong số năm cửa hàng, chỉ có M và P bán sách tham khảo.

D. Trong số năm cửa hàng, chỉ có N và Q bán sách kĩ năng sống.

Câu 55. Nếu chỉ có một trong năm cửa hàng bán sách giáo khoa, thì đáp án nào sau đây phải đúng?

A. M và P bán đúng hai loại sách chung.

B. N và M bán đúng hai loại sách chung.

C. N và P bán đúng hai loại sách chung.

D. P và Q bán đúng hai loại sách chung.

 

DÀNH CHO 2K6 – LỘ TRÌNH ÔN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC 2024!

Bạn đăng băn khoăn tìm hiểu tham gia thi chưa biết hỏi ai?

Bạn cần lộ trình ôn thi bài bản từ những người am hiểu về kì thi và đề thi?

Bạn cần thầy cô đồng hành suốt quá trình ôn luyện?

Vậy thì hãy xem ngay lộ trình ôn thi bài bản tại ON.TUYENSINH247:

  • Hệ thống kiến thức trọng tâm & làm quen các dạng bài chỉ có trong kỳ thi ĐGNL
  • Phủ kín lượng kiến thức với hệ thống ngân hàng hơn 15.000 câu hỏi độc quyền
  • Học live tương tác với thầy cô kết hợp tài khoản tự luyện chủ động trên trang

Xem thêm thông tin khoá học & Nhận tư vấn miễn phí - TẠI ĐÂY

Group Ôn Thi ĐGNL & ĐGTD Miễn Phí

Tuyển tập đề thi đánh giá năng lực mới nhất, đề ôn luyện thi đánh giá năng lực tất cả các phần