Đề thi đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM

Đề thi đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM

Đề thi ĐGNL Đại học quốc gia Hồ Chí Minh mới nhất tất cả các năm 2024, 2023, 2022, 2021, 2020 bao gồm đề thi chính thức, minh họa, các đợt thi thử đánh giá năng lực có đáp án. Đề ôn luyện các phần Ngôn ngữ; Toán học, Tư duy logic, phân tích số liệu; Giải quyết vấn đề.
Xem thêm

Tuyển tập đề thi đánh giá năng lực mới nhất, đề ôn luyện thi đánh giá năng lực tất cả các phần