Đề thi ĐGNL ĐH Sư phạm Hà Nội 2024 môn Anh (ca sáng) - Có đáp án

Cập nhật lúc: 16:48 13-05-2024 Mục tin: Đề thi đánh giá năng lực ĐH Sư phạm Hà Nội


Trường Đại học Sư phạm Hà Nội công bố đề thi và đáp án đề thi đánh giá năng lực năm 2024 môn Tiếng Anh ca sáng. Xem chi tiết dưới đây.

Đề thi ĐGNL ĐH Sư phạm Hà Nội 2024 môn Anh (ca sáng) - Có đáp án

However, thanks to constant conservation efforts across Africa, black rhino numbers have doubled from their historic low 20 years ago to more than 6,000 today. Nonetheless, the black rhino is still considered critically endangered because of demand for rhino horns, used for traditional medicine and increasingly as a status symbol to display success and wealth, on the illegal international market. A lot of work remains to bring their population up to even a fraction of what it once was and to ensure that it stays there.

To protect black rhinos from poaching and habitat loss, World Wildlife Fund (WWF) is taking action in three black rhino range countries: Namibia, Kenya, and South Africa, which hold about 87% of the total black rhino population. In Namibia, WWF leads anti-trafficking efforts, aids in black rhino relocation, and implements security measures like DNA sampling and sniffer dogs to safeguard rhino populations and combat wildlife crime. In Kenya, WWF works with rangers to stop poaching in high-risk areas. They help provide the
proper training and technology to catch and deter poachers. In South Africa, WWF trains and develops new technologies that enable law enforcement agencies to address wildlife trafficking.

Community involvement is also a crucial component of black rhino conservation. WWF prioritizes community involvement, particularly in Namibia, aiding in the establishment of conservancies, resulting in Africa's largest free-roaming black rhino population. Similarly, in South Africa, community-driven initiatives focus on rhino conservation through governance and livelihood diversification. Namibia's groundbreaking environmental protection policies empower communities to manage conservancies, supported by WWF to ensure sustainable wildlife management and benefits. Through collaborative efforts including community guards, monitoring, and partnerships with tourism, these conservancies have successfully revived black rhing populations, highlighting the effectiveness of community-led conservation in restoring biodiversity in the region's arid landscapes.

Dethidanhgianangluc.info

DÀNH CHO 2K7 – LỘ TRÌNH ÔN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC 2025!

Bạn đang không biết bài thi ĐGNL theo chương trình GDPT mới sẽ như thế nào?

Bạn cần lộ trình ôn thi bài bản từ những người am hiểu về kì thi và đề thi?

Bạn cần thầy cô đồng hành suốt quá trình ôn luyện?

Vậy thì hãy xem ngay lộ trình ôn thi bài bản tại ON.TUYENSINH247.COM:

  • Học live, luyện đề cùng giáo viên và Thủ khoa ĐGNL
  • Tổng ôn toàn diện, trang bị phương pháp làm bài hiệu quả
  • Bộ 20+ đề thi thử chuẩn cấu trúc theo chương trình GDPT mới

Xem thêm thông tin khoá học & Nhận tư vấn miễn phí - TẠI ĐÂY

Group Ôn Thi ĐGNL & ĐGTD Miễn Phí

Tuyển tập đề thi đánh giá năng lực mới nhất, đề ôn luyện thi đánh giá năng lực tất cả các phần